Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της fabrick.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή περιέχονται οι
υπηρεσίες μας υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Περιέχονται επίσης η
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι όροι λειτουργίας του
ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και άλλοι όροι, προϋποθέσεις και πολιτικές
που ενδέχεται να βρείτε στην ιστοσελίδα μας αναφορικά με προϊόντα, λειτουργίες,
προωθητικές ενέργειες και εξυπηρέτηση των πελατών μας, τα οποία θεωρούνται
συνολικά μέρος της ιστοσελίδας και υπόκεινται στους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις. Η επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας, συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει,
κατανοήσει και συναινέσει ανεπιφύλακτα στην αποδοχή και δέσμευσή σας από τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
1. Ακρίβεια Πληροφοριών
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών και για
την περιγραφή των προϊόντων μας στην ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο των
ισχυουσών νομικών διατάξεων, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές, τα χρώματα, οι
πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα ή άλλα στοιχεία που δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα ως πληροφορίες είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς
λάθη.
Οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη θα πρέπει να δηλώνεται στην παρακάτω
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@fabrick.gr
2. Υπηρεσίες και δώρα για Προσωπική Χρήση
Οι υπηρεσίες και τυχόν δώρα που σας διαθέτουμε από αυτήν την ιστοσελίδα,
προορίζονται για προσωπική σας χρήση και μόνο. Δεν είναι δυνατή η πώληση ή
μεταπώληση κανενός από τα παραπάνω που θα λάβετε από εμάς καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα, με ή χωρίς ειδοποίηση, να ακυρώσουμε ή να
μειώσουμε την ποσότητα των υπηρεσιών ή δώρων προς εσάς εφόσον πιστεύουμε,
κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης
των ισχυόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
3. Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών, τα κείμενα,
τα γραφικά, τα ενεργά εικονίδια (button icons), οι εικόνες, τα αρχεία ήχου, οι συλλογές
δεδομένων και το λογισμικό, καθώς και η συγκρότηση και οργάνωση αυτών (στο
σύνολό τους «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της fabrick.gr (moda action) και των
συνεργατών μας και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (ν.
2121/1993), τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις
σχετικές Διεθνείς διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι νόμοι που διέπουν τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Η τυχόν ακυρότητα
κάποιου όρου ως προς τον νόμο, δεν θίγει την ισχύ των λοιπών όρων, οι οποίοι
εξακολουθούν να ισχύουν. Εκτός από αντίθετες προβλέψεις του νόμου,
απαγορεύεται η χρήση με σκοπό εκμετάλλευσης, η αναπαραγωγή, αντιγραφή,
πώληση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συνολικά ή τμηματικά
του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.
4. Περιορισμοί Χρήσης
Σας παραχωρούμε περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια να
δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας για
προσωπική, μη εμπορική χρήση και μόνο. Μία διαδικτυακή τοποθεσία που συνδέεται
με την ιστοσελίδα α) μπορεί να συνδέεται με μέρος και/ή το σύνολο του Περιεχομένου
μας, αλλά όχι να το αναπαράγει β) δεν μπορεί να υπονοεί ότι εγκρίνουμε την εν λόγω
διαδικτυακή τοποθεσία ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της γ) δεν μπορεί να
περιγράφει κατά παραπλανητικό τρόπο τη σχέση της μαζί μας δ) δεν μπορεί να
περιέχει υλικό το οποίο ενδέχεται να εκληφθεί ως αποκρουστικό, αισχρό,
προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή παράνομο ή ακατάλληλο για οποιεσδήποτε ηλικίες· ε)
δεν μπορεί να παρουσιάζει εμάς ή τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας με αναληθή,
παραπλανητικό, υποτιμητικό ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό ή απαράδεκτο
τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή γνώμες. Διατηρούμε
το δικαίωμα, με την επιφύλαξη κάθε άλλου μέτρου που απορρέει από τους ισχύοντες
νόμους ή τις προβλέψεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, κατά την απόλυτη
διακριτική μας ευχέρεια, να ζητήσουμε να αφαιρέσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς
την ιστοσελίδα, και μόλις λάβετε αυτό το αίτημα, οφείλετε να αφαιρέσετε αμέσως τον
σχετικό σύνδεσμο και να διακόψετε κάθε σύνδεση εκτός αν λάβετε ιδιαίτερη και ρητή,
γραπτή εξουσιοδότηση για επαναφορά της σύνδεσης.
5. Οι Υποχρεώσεις σας
Κατά την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις
προβλέψεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και τις ειδικές προειδοποιήσεις
ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Οφείλετε
πάντοτε να ενεργείτε σύμφωνα με τους νόμους, τα συναλλακτικά ήθη και με καλή
πίστη. Δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή ή μετατροπή στην ιστοσελίδα ή σε
οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσία που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτήν την
ιστοσελίδα και δεν μπορείτε να πλήξετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή τη
λειτουργία της ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων, εφόσον αθετήσετε εξ αμελείας ή εκ προθέσεως οποιαδήποτε από
τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις προβλέψεις των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων θα φέρετε την ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά που αυτό μπορεί να
προκαλέσει στην fabrick.gr και τους συνεργάτες μας.
6. Σύνδεσμοι Τρίτων (Links)
Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων σελίδων ή άλλων
διαδικτυακών τοποθεσιών προς τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα ή
στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι που τυχόν
υπάρχουν στην ιστοσελίδα αποσκοπούν απλώς σε διευκόλυνση του χρήστη και δεν
συνεπάγονται έγκριση από εμάς ή τους συνεργάτες μας, των εκάστοτε
περιεχομένων, προϊόντων, υπηρεσιών ή προμηθευτών. Η χρήση συνδέσμων από
και προς οποιεσδήποτε εκτός ιστοσελίδας σελίδες ή άλλους διαδικτυακούς τόπους
γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τον έλεγχο ή την
αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα εκτός τοποθεσίας σελίδων ή
οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής τοποθεσίας προς τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι
στην ιστοσελίδα ή στις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα, ούτε και
αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις, το περιεχόμενο, τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων ή τοποθεσιών, περιλαμβανομένων,
όχι περιοριστικά, των πολιτικών τους για την προστασία προσωπικών δεδομένων και
των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε αυτές. Θα πρέπει να εξετάζετε
προσεκτικά τα κείμενα των όρων και προϋποθέσεων και πολιτικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων όλων των εκτός τοποθεσίας σελίδων και άλλων τοποθεσιών
που επισκέπτεστε.
7. Υπηρεσίες και Διοργανώσεις
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες και διοργανώσεις (όπως
διαγωνισμούς, κληρώσεις, κουίζ ή άλλες προσφορές) οι οποίες ενδέχεται να
υπόκεινται σε όρους χρήσης, κανόνες και/ή πολιτικές επιπλέον των παρόντων Όρων
και Προϋποθέσεων ή αντ’ αυτών και να προσφέρονται από εμάς ή από τρίτους. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε σχετικά, και εφόσον επιλέξετε να
επωφεληθείτε από αυτές τις προσφορές, συμφωνείτε ότι η χρήση από μέρους σας
αυτών των προσφορών θα υπόκειται στις προβλέψεις των αναφερθέντων
επιπρόσθετων ή διακεκριμένων όρων χρήσης, κανόνων και/ή πολιτικών.
8. Επικοινωνία σας με την ιστοσελίδα
Τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ,
δεν μας δεσμεύουν και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης και
εμπιστευτικότητας. Τηρουμένων των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων που ακολουθούμε, μέσω της διαβίβασης ή ανάρτησης κάθε
παρατήρησης, μας εκχωρείτε πλήρη κυριότητα της παρατήρησης ως εάν η
παρατήρηση αυτή είχε δημιουργηθεί, αναπτυχθεί και αναρτηθεί από εμάς για δικούς
μας σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε,
αναπαράγουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, μεταφράζουμε, δημοσιεύουμε,
εκχωρούμε, διανέμουμε, πωλούμε ή αναθέτουμε τις ιδέες και παρατηρήσεις σας με
οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε κατάλληλο, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς
περιορισμό της αντιγραφής όλου ή μέρους, της δημιουργίας παραγώγων έργων, της
διανομής και προβολής οποιασδήποτε παρατήρησης με οποιαδήποτε μορφή, μέσο
και τεχνολογία υπάρχει ήδη ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, μεμονωμένα ή ως τμήμα
άλλων έργων, ή της χρήσης της παρατήρησης εντός ή σε συνδυασμό με τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες μας. Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι οι παρατηρήσεις σας δεν θα
επιστραφούν και ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, καθώς και οποιαδήποτε
ιδέα, έννοια ή τεχνογνωσία περιέχεται σε αυτές χωρίς καταβολή πληρωμής ή άλλου
είδους αμοιβής, για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, της
ανάπτυξης, παραγωγής, διανομής και εμπορίας προϊόντων. Εφόσον υποβάλλετε
κάποια παρατήρηση, δηλώνετε και βεβαιώνετε ότι έχετε την κυριότητα ή με άλλον
τρόπο ελέγχετε τα δικαιώματά της. Επίσης δηλώνετε και βεβαιώνετε ότι η εν λόγω
παρατήρηση δεν αποτελεί ούτε περιέχει προγράμματα ιών, απόπειρα άγρας
πελατών, αλυσιδωτή επιστολή (chain letters), μαζική επικοινωνία (mass mailings), ή
οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων («spam»). Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη ηλεκτρονική διεύθυνση, να αντιποιηθείτε την
ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού ή με άλλον τρόπο να μας
παραπλανήσετε όσον αφορά την προέλευση πρότασης. Συμφωνείτε να μας
αποζημιώσετε για κάθε αξίωση που απορρέει από ή σε συνάρτηση με οποιαδήποτε
αξίωση επί των δικαιωμάτων χρήσης οποιασδήποτε παρατήρησης ή για κάθε ζημιά
που θα προκύψει από οποιαδήποτε παρατήρηση.
9. Αρχείο Χρήστη
Όταν μεταδίδετε, φορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή με
άλλο τρόπο κάνετε διαθέσιμα δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχους,
φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό («Αρχείο Χρήστη»)
στην ιστοσελίδα, είστε απόλυτα υπεύθυνοι για αυτό το Αρχείο Χρήστη. Αυτό το
Αρχείο Χρήστη αποτελεί παρατήρηση κατά τα οριζόμενα στον όρο 9 ανωτέρω. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα τρίτα μέρη, και όχι εμείς, είναι απολύτως υπεύθυνα για όλο το
Αρχείο Χρήστη που αναρτούν στην ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να μην προβείτε ή
βοηθήσετε ή ενθαρρύνετε άλλους να προβούν σε μετάδοση, φόρτωση, ανάρτηση,
αποστολή μέσω email ή με άλλον τρόπο διάθεσης στην ιστοσελίδα Αρχείο Χρήστη
(α) το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό,
δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, παραβιάζει την ιδιωτική
ζωή άλλου, εκφράζει αισθήματα μίσους ή μπορεί να προσβάλει φυλετικά, εθνικά ή με
άλλον τρόπο· (β) του οποίου δεν έχετε το δικαίωμα διάθεσης κάτω από
οποιονδήποτε νόμο ή λόγω συμβατικών σχέσεων ή σχέσεων εμπιστοσύνης· (γ) το
οποίο γνωρίζετε ότι είναι αναληθές, ανακριβές ή παραπλανητικό· (δ) για το οποίο
έχετε λάβει οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή πληρωμή από τρίτο· ή (ε) το οποίο
παραβιάζει πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά ή άλλα
δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε. Επίσης, συμφωνείτε να μη μεταδίδετε,
φορτώνετε, αναρτάτε, στέλνετε μέσω email ή διαθέτετε με άλλον τρόπο προγράμματα
ιών, διαφημίσεις που δεν έχουν ζητηθεί ή εξουσιοδοτηθεί, υλικό που αποσκοπεί στην
άγρα πελατών και προωθητικό υλικό, όπως αλυσιδωτές επιστολές (chain letters),
μαζική επικοινωνία (mass mailings), ή οποιοδήποτε είδος ανεπιθύμητων
ηλεκτρονικών μηνυμάτων («spam»). Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι δεν θα προβείτε σε α)
αντιποίηση ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου β) εκούσια ή ακούσια παραβίαση
οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, περιφερειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου και γ)
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης άλλων χρηστών.
Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην επόμενη παράγραφο, δεν εγκρίνουμε
ούτε ελέγχουμε το Αρχείο Χρηστών που διαβιβάζεται ή αναρτάται στην ιστοσελίδα και
συνεπώς δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του
Αρχείου Χρηστών. Γίνεται αντιληπτό ότι χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, ενδέχεται
να εκτεθείτε σε Αρχείο Χρηστών που θεωρείτε προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για κανένα Αρχείο Χρήστη,
περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τυχόν λαθών ή παραλείψεων σε
οποιοδήποτε Αρχείο Χρήστη ή για οποιουδήποτε είδους απώλεια ή ζημιά που θα
υποστείτε ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε Αρχείου Χρήστη το οποίο
μεταδόθηκε, φορτώθηκε, αναρτήθηκε, στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
ή έγινε διαθέσιμο με άλλον τρόπο μέσω της ιστοσελίδας.
Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά την απόλυτη
διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την ανάρτηση ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε
Αρχείο Χρήστη, και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να συμπτύσσουμε ή να
διαγράφουμε οποιοδήποτε Αρχείο Χρήστη. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης
πρόβλεψης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, έχουμε το δικαίωμα να
αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Αρχείο Χρήστη παραβιάζει τις προβλέψεις αυτών των
Όρων και Προϋποθέσεων ή είναι κατά άλλον τρόπο απαράδεκτο, και διατηρούμε το
δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσίες και/ή να τερματίσουμε λογαριασμούς χωρίς
προειδοποίηση σε σχέση με οποιουσδήποτε χρήστες προβούν σε παραβίαση αυτών
των Όρων και Προϋποθέσεων ή καταπατούν τα δικαιώματα άλλων.
10. Περιορισμοί Ευθύνης
Συμφωνείτε ότι, στα πλαίσια των ισχυουσών νομικών διατάξεων, δεν θα είμαστε
υπεύθυνοι ή υπόλογοι (είτε βάσει σύμβασης, είτε λόγω αδικοπραξίας
(περιλαμβανόμενης αμέλειας) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο), κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, για τυχόν (α) διακοπή εργασιών (β) καθυστερήσεις ή
διακοπές πρόσβασης στην ιστοσελίδα (γ) μη επίδοση, λανθασμένη επίδοση, φθορά,
καταστροφή ή άλλη τροποποίηση δεδομένων (δ) απώλεια ή ζημία κάθε είδους που
προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της παρουσίας στην ιστοσελίδα
συνδέσμων που σχετίζονται με άλλες τοποθεσίες (ε) ιούς, κατάρρευση συστήματος ή
δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση από μέρους σας
της ιστοσελίδας, περιλαμβανόμενης της χρήσης συνδέσμων για μετάβαση από ή
προς τοποθεσίες τρίτων (στ) τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή (ζ)
συμβάντα που είναι πέραν του λογικού ελέγχου μας.
Επιπλέον, στα πλαίσια των ισχυουσών νομικών διατάξεων, δεν θα φέρουμε ευθύνη
για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, ζημίες οποιουδήποτε είδους
(περιλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή
τη χρήση αυτής από μέρους σας, ανεξάρτητα από τη μορφή της πράξης, είτε βάσει
σύμβασης, είτε λόγω αδικοπραξίας (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο), ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας, και
σε καμία περίπτωση το ανώτατο συνολικό ποσό της ευθύνης μας δεν θα υπερβαίνει
των χιλίων ευρώ (1000 ευρώ).
Συμφωνείτε ότι καμία αξίωση ή προσφυγή που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τη
χρήση της ιστοσελίδας ή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν μπορεί να εγερθεί
από εσάς περισσότερο από έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία
προέκυψε ο λόγος για τον οποίο εγείρεται η αξίωση ή η προσφυγή.
11. Επίλυση Διαφορών
Όσον αφορά οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ιστοσελίδα, όλα τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, ως εάν οι Όροι και
Προϋποθέσεις ήταν σύμβαση η οποία έχει εξ ολοκλήρου συναφθεί και εξ ολοκλήρου
εκτελεστεί στα όρια της Ελλάδας. Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των
Αθηνών.
12. Συναίνεση για τη Λήψη Ειδοποιήσεων Ηλεκτρονικά, Μέσω Ανάρτησης στην
ιστοσελίδα και Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
Συναινείτε στη λήψη συμφωνιών, ειδοποιήσεων, ανακοινώσεων και άλλων
μηνυμάτων (στο σύνολό τους, «Ειδοποιήσεις») στα οποία αναφέρονται οι παρόντες
Όροι και Προϋποθέσεις από εμάς ηλεκτρονικά, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή της ανάρτησης ειδοποιήσεων σε αυτήν την
ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι όλες οι Ειδοποιήσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά
ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση που προβλέπει αυτές οι επικοινωνίες να είναι σε
γραπτή μορφή. Για να αποσύρετε τη συναίνεσή σας στη λήψη Ειδοποιήσεων
ηλεκτρονικά, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόσυρση της συναίνεσής σας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@fabrick.gr και να
διακόψετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα τυχόν
δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις, θα τερματίζονται αυτομάτως.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η συναίνεση στη λήψη Ειδοποιήσεων είναι
απολύτως διακριτή από κάθε επιλογή που μπορεί να κάνετε όσον αφορά τη λήψη
εμπορικών μηνυμάτων. Οι επιλογές σας όσον αφορά τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων
περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που
ακολουθούμε ως εταιρεία.
13. Γενικά
Αναγνωρίζετε και δέχεστε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την
πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας αναφορικά με τη χρήση της
ιστοσελίδας, και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης, συμφωνίας ή άλλης
επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να
αλλάξουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας
τις αλλαγές στην ιστοσελίδα. Κάθε αλλαγή αποκτά άμεση με την ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας αποδεικνύει τη συμφωνία
σας με όλες τις αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων. Μπορούμε, με ή χωρίς
πρότερη ειδοποίηση, να τερματίσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που
παραχωρούνται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Θα συμμορφωθείτε
αμέσως με κάθε τερματισμό ή άλλη ειδοποίηση, με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένης
της διακοπής χρήσης της ιστοσελίδας.
Τίποτε από όσα περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν δύναται
να ερμηνευθεί ως σύναψη οποιασδήποτε μεσολάβησης, συνεργασίας ή
οποιουδήποτε άλλου είδους κοινής δραστηριότητας μεταξύ μας. Η μη απαίτηση από
μέρους μας της τήρησης οποιασδήποτε πρόβλεψης των παρόντων δεν επηρεάζει το
απόλυτο δικαίωμά μας να απαιτήσουμε την τήρηση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη
χρονική στιγμή, ούτε η ανοχή από μέρους μας παραβίασης οποιασδήποτε
πρόβλεψης των παρόντων δύναται να θεωρηθεί ως παραίτηση από την ίδια την
πρόβλεψη. Εφόσον κάποιοι από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κριθούν
άκυροι ή μη εφαρμοστέοι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ή κριθούν ως τέτοιοι από
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση καθίστανται ανίσχυροι, χωρίς να θίγουν την ισχύ
των λοιπών όρων ή να επηρεάζουν την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των
Όρων και Προϋποθέσεων συνολικά, αλλά οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα
τροποποιηθούν ώστε να εκφράζουν κατά τον πληρέστερο τρόπο την πρόθεση των
μερών όπως εκφράστηκε αρχικά. Οι παρόντες όροι διατηρούνται σε ισχύ εκτός εάν
λήξει η παρούσα σύμβαση με πρωτοβουλία είτε της εταιρείας είτε δική σας.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@fabrick.gr
Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κατά την παροχή πληροφοριών από μέρους σας στην ιστοσελίδα, σεβόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι πληροφορίες
συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς κατά την επίσκεψή σας και τι κάνουμε με αυτές τις
πληροφορίες. Η επίσκεψή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα υπόκειται στην παρούσα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στους Όρους και
Προϋποθέσεις που εφαρμόζουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπει μόνο πληροφορίες που
δίνονται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

1. Δεν συγκεντρώνουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης / που αφορούν την
ταυτότητά σας, εκτός αν μας τις δώσετε εσείς άμεσα ή μέσω τρίτου. Για παράδειγμα,
αν αποφασίσετε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής χρήστη, να απαντήσετε σε
μία έρευνα μέσω διαδικτύου ή να κάνετε μια αγορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να
παράσχετε κάποιες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, ηλεκτρονική
διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου), ημερομηνία γενεθλίων,
και προϊόντα που σας απασχολούν / ενδιαφέρουν.

Γενικά, δεν ζητούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα. Στα ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν: φυλή ή εθνική
καταγωγή· πολιτικά φρονήματα· θρησκευτικές και άλλες παρόμοιες πεποιθήσεις·
σωματική και ψυχική υγεία. Αν εσείς μας δώσετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
σας, κάνοντάς το αυτό συναινείτε ρητά στη χρήση από μέρους μας αυτών των
πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν δεν θέλετε να συγκεντρώσουμε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν την
ταυτότητά σας, σας παρακαλούμε να μη μας γνωστοποιήσετε τέτοιες πληροφορίες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν θέλετε να μας γνωστοποιήσετε προσωπικές
πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά σας δεν θα μπορείτε να κάνετε αγορές σε
αυτήν την ιστοσελίδα. {Για προστασία των πληροφοριών, οι χρήστες που εγγράφονται
σε αυτήν την τοποθεσία πρέπει να χρησιμοποιούν όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης.} {Προτού υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν την
ταυτότητά σας στην ιστοσελίδα, θα ερωτηθείτε αν συναινείτε με τη διαχείριση και
διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών σε αρμονία με την παρούσα Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εφόσον συναινέσετε, θα μπορείτε
να υποβάλλετε τις πληροφορίες που σας αφορούν στην ιστοσελίδα }
2. Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης,
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω:

α. Επικοινωνία που αφορά την εξυπηρέτησή σας
Αν επιλέξετε να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας, π.χ.
εγγραφόμενοι στην ιστοσελίδα επικοινωνώντας μέσω email στο info@fabrick.gr
ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις που αφορούν τις υπηρεσίες της
ιστοσελίδας ή να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με αιτήματα σας που αφορούν
ζητήματα εξυπηρέτησης. Ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
απαντήσουμε σε ερωτήματα ή ζητήματα που έχετε εκφράσει σχετικά με προϊόντα. β.
Επικοινωνία κατόπιν συγκατάθεσης.

Εκτός από τις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα εξυπηρέτησης, οι
οποίες περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 2 (α), αν αποδεχτείτε τη λήψη
μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα της fabrick.gr ή σε άλλη
περίπτωση κατά την οποία αποστέλλετε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, οι
πληροφορίες που παρέχετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και
αποστολή προς εσάς των ενημερωτικών δελτίων μας (newsletters), ερευνών ή άλλων
μηνυμάτων με περιεχόμενο που αφορά προϊόντα ή εκδηλώσεις, ή προωθητικές
ενέργειες («Επικοινωνία κατόπιν συγκατάθεσης»). Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας
ενημερώσουμε για προωθητικές ενέργειες που θα σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. {Θα
θεωρήσουμε επίσης ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας για τέτοιου είδους επικοινωνία αν
μας δώσετε τα στοιχεία σας χωρίς να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο
που δηλώνει τη συγκατάθεσή σας} {Αν προτιμάτε να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους

Επικοινωνία Κατόπιν Συγκατάθεσης, παρακαλούμε μη δίνετε τη συγκατάθεσή σας για
λήψη ή, αν μας δίνετε τα στοιχεία σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα
άρνησης συγκατάθεσης που σας δίνεται.}. γ. Η διαχείριση και προστασία των
προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται
στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων το Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί
και ισχύει, τον Ν. 3471/2006, τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8
του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι
παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και το υπάρχον – αν και μη πλήρως
ανεπτυγμένο – πλέγμα νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το
πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του
παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων ύστερα από σχετική ενημέρωση των
επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση
που ζητηθεί από τον χρήστη να δηλώσει προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να
ενεργοποιηθεί κάποια υπηρεσία ή/και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας
μαζί του, θα διαφυλάσσουμε τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του.
Προσωπικά στοιχεία χρηστών μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές,
αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και
σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα
στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα
ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997
για τα προσωπικά δεδομένα.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στις ενέργειες της ιστοσελίδας
(διαγωνισμούς, κουίζ, κ.α.) θα διατηρηθούν από τη fabrick.gr και θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος, ήτοι για την επαλήθευση των
στοιχείων των, την τυχόν αποστολή των δώρων κ.λπ., καθώς και για μελλοντική
ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές προωθητικές ενέργειες της
fabrick.gr. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται
σύμφωνα με.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εν λόγω συμμετοχή
στις ενέργειες της ιστοσελίδας και η χορήγηση από τους χρήστες προσωπικών τους
δεδομένων συνιστά ρητή από μέρους τους συγκατάθεση για την επεξεργασία των
δεδομένων αυτών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες
δικαιούνται να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην προβολή
αντιρρήσεων για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Μπορούν να
ζητήσουν την διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή
ακόμα και διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά
τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την fabrick.gr στο
τηλέφωνο 210 2846440 ή στο info@fabrick.gr
Επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των
γονέων ή των κηδεμόνων.

Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη
χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

3. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης στις
συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις και σε άλλα τμήματα της εταιρίας μας που
διανέμουν και εμπορεύονται τα προϊόντα της fabrick.gr. Οι οντότητες αυτές μπορούν να
χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η χρήση της παρούσας
ιστοσελίδας, η απάντηση εκ μέρους σας των ερωτηματολογίων και η χορήγηση
προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν ρητή από μέρους σας συγκατάθεση για την
επεξεργασία και την ενδεχόμενη μελλοντική διαβίβαση των δεδομένων αυτών,
διαβίβαση η οποία θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του παρόντος και του Ν. 2472/1997.

4. Δεν θα δώσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης σε τρίτους για
προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους προς εσάς χωρίς τη συγκατάθεσή
σας.

5. α. Προστασία από Απάτη και Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Ενδέχεται να
αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνουμε απαραίτητες,
περιλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης, προκειμένου να
συμμορφωθούμε με ισχύοντες νόμους, διατάξεις, νομικές διαδικασίες και κυβερνητικά
αιτήματα.

β. Ειδικές Ενέργειες
Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις,
έρευνες, ερωτηματολόγια ή άλλες ενέργειες, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα,
οι κανόνες ή οι Όροι και Προϋποθέσεις για αυτές τις ενέργειες ενδέχεται να
αναφέρουν ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης θα γνωστοποιηθούν
σε τρίτους. Επιλέγοντας να συμμετάσχετε και δίνοντας τις προσωπικές σας
πληροφορίες ταυτοποίησης σε συνάρτηση με τέτοιου είδους ενέργειες, συναινείτε
στην αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών ταυτοποίησης στους εν λόγω
τρίτους. Αυτή η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που επιλέγετε να δώσετε στους εν λόγω
τρίτους.

6. Διαβίβαση Στοιχείων σε Άλλες Χώρες
Οι Εταιρίες του Ομίλου και οι τρίτοι που αναφέρονται στις Παραγράφους 3 και 5, οι
οποίοι θα λάβουν τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που εξηγούνται στην
παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι τρίτοι στους
οποίους ορίζετε ότι μπορούμε να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας, όπως
αναφέρεται στην Παράγραφο 4, ενδέχεται να βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της
ελληνικής επικράτειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχοντας προσωπικές
πληροφορίες ταυτοποίησης στην ιστοσελίδα, αναγνωρίζετε και δέχεστε ότι οι τρίτοι
που λαμβάνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης ενδέχεται να
βρίσκονται σε κράτη ή χώρες που δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης όπως αυτό που ισχύει στην Ελλάδα. Πάντως,
η ενδεχόμενη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος (διασυνοριακή
ροή δεδομένων) και εκτός Ε.Ε., σε χώρες δηλαδή που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο
προστασίας ή δεν παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την
αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 2472/1997 (κατόπιν δηλαδή άδειας της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

7. Τα cookies είναι πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να
εντοπίζουμε τις προτιμήσεις σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ένα «cookie» ώστε
να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε όταν ξαναχρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και
να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία και χρήση της ιστοσελίδας. Το cookie
μπορείτε να το διαγράψετε από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ενδέχεται
επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωρινά cookies (“session cookies”) για να σας
βοηθήσουμε να κάνετε τις αγορές σας. Αυτά τα cookies θα λήξουν όταν κάνετε
κάποια παραγγελία. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser)
που χρησιμοποιείτε να σας ειδοποιεί ή να απορρίπτει αυτόματα τα cookies. Αν δεν
δέχεστε τα cookies από την ιστοσελίδα μας, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την
ιστοσελίδα αλλά ενδέχεται να έχετε περιορισμένες δυνατότητες χρήσης για κάποια
χαρακτηριστικά της.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP
addresses) για ανάλυση τάσεων, διαχείριση της ιστοσελίδας, παρακολούθηση των
γενικών τάσεων χρήσης της ιστοσελίδας και για να συλλέξουμε δημογραφικές και
στατιστικές πληροφορίες για συγκεντρωτική ανάλυση, καθώς και σε συνδυασμό με
τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτοποίησης για προστασία από απάτη που
αφορά πιστωτικές υπηρεσίες και περιορισμό κινδύνου.

Ορισμένοι από τους άλλους συνεργάτες μας και τους παρόχους υπηρεσιών που
χρησιμοποιούμε ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies στις δικές τους
τοποθεσίες. Για παράδειγμα, μπορεί να ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από μία δική
τους τοποθεσία προς τη δική μας ιστοσελίδα. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση ούτε
ελέγχουμε αυτά τα cookies και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτού του είδους
cookies τρίτων. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένη στην εκάστοτε ιστοσελίδα τρίτου για
να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούν εκείνοι τα cookies, και τις επιλογές που έχετε ως
προς αυτά τα cookies.

8. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δίνετε σε συγκεντρωτική
μορφή (δηλ. με τρόπο που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό προσωπικής ταυτότητας)
για εσωτερικούς σκοπούς της επιχείρησης, όπως η συλλογή στατιστικών στοιχείων
και η ανάπτυξη προϊόντων και σχεδίων προώθησης. Ενδέχεται να συλλέξουμε, να
αποθηκεύσουμε ή να συγκεντρώσουμε ορισμένες πληροφορίες που δεν επιτρέπουν
τον προσδιορισμό προσωπικής ταυτότητας σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από
μέρους σας, όπως πληροφορίες για το ποιες σελίδες μας είναι πιο δημοφιλείς.
Ενδέχεται να ανταλλάξουμε ή να διαβιβάσουμε πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον
προσδιορισμό προσωπικής ταυτότητας με ή σε συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις,
και συνεργάτες μας.

9. Αν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχετε το δικαίωμα να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες.
Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε αγορές. Αυτή η ιστοσελίδα
δεν απευθύνεται σε ανηλίκους, και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές
πληροφορίες ταυτοποίησης για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των
18 ετών και έχετε ερωτήματα ή απορίες σχετικά με αυτήν την ιστοσελίδα,
παρακαλούμε ζητήστε βοήθεια από τους γονείς σας ή από κάποιον υπεύθυνο
ενήλικο.

10. Αυτή η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ή από άλλες
τοποθεσίες. Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις
πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων τοποθεσιών. Η παρούσα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά μόνο τις
πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτήν την ιστοσελίδα. Σας προτρέπουμε να
διαβάζετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων τοποθεσιών
προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα ή που επισκέπτεστε με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

11. Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα ασφαλείας σε αρμονία με τα γενικώς αποδεκτά
πρότυπα για προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι
προσωπικές σας πληροφορίες θα διατηρούνται αρχικά σε εγκαταστάσεις
ευρισκόμενες στην ελληνική επικράτεια. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια
της ιστοσελίδας αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο
22943 04292.

12. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για ακριβή καταγραφή όλων των προσωπικών
πληροφοριών που έχετε δώσει σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν
αναλαμβάνουμε την ευθύνη επιβεβαίωσης της αδιάλειπτης ακρίβειας των
προσωπικών σας στοιχείων.
Εσείς έχετε την ευθύνη για την ενημέρωση των στοιχείων σας που κρατάμε στα
αρχεία μας. Μπορείτε να ανασκοπείτε και να αλλάζετε τις προσωπικές πληροφορίες
ταυτοποίησης που έχουμε για εσάς ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο
τηλέφωνο 22943 04292.

13. Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για λήψη μελλοντικών μηνυμάτων
όταν εγγράφεστε σε αυτήν την ιστοσελίδα, ή όταν μας παρέχετε τα στοιχεία
επικοινωνίας σας με άλλον τρόπο, αφαιρώντας το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο
που δηλώνει την συγκατάθεση σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η άρνηση
συγκατάθεσης αφορά μόνο την Επικοινωνία Κατόπιν Συγκατάθεσης από την
ιστοσελίδα και δεν αφορά επικοινωνία που έχει σχέση με την εξυπηρέτησή σας (όπως
περιγράφεται στην Παράγραφο 2(α) της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα) ή άλλες μορφές επικοινωνίας στις οποίες ενδεχομένως
αναφέρεται η fabrick.gr, π.χ. από κατάστημα λιανικής πώλησης.

14. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε προς χρήση θα βρίσκονται υπό τη διαχείριση
του αρμόδιου Τμήματος Ελέγχου Δεδομένων. Η fabrick.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν
αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική,
στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν
οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της fabrick.gr ή των υπαλλήλων της.

15. Ενδέχεται κατά καιρούς να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα δημοσιεύσουμε εδώ την
αναθεωρημένη μας πολιτική. Καθώς ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή
χωρίς ειδοποίηση, σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε κατά περιόδους την παρούσα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

16. Σχόλια
Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι η επίσκεψή σας
στην ιστοσελίδα θα είναι απόλυτα ικανοποιητική και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα
θα είναι συνεχώς σεβαστά. Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή σας απασχολεί οτιδήποτε
γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 22943 04292 Εάν δεν ικανοποιηθείτε από
την απάντηση στο ερώτημά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Όροι Χρήσης
Για να προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά θα πρέπει να γίνετε μέλος του ηλεκτρονικού
μας καταστήματος και να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας παρέχοντάς μας κάποια
προσωπικά σας δεδομένα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει πριν από οποιαδήποτε
αναζήτηση ή αγορά, διαφορετικά θα σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
πληρωμής της παραγγελίας σας.

Η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα σας καθιστά αυτόματα μέλος του fabrick.gr e-shop!
Πέρα από τις αγορές σας, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα
προϊόντα ή προσφορές, να ανατρέχετε στα δεδομένα προηγούμενων αγορών σας ή
να προβαίνετε σε αγορές που έχετε αποθηκεύσει στο καλάθι σας.

Για να εγγραφείτε στο fabrick.gr e-shop, πρέπει να συμπληρώσετε το «Όνομα χρήστη»
χρησιμοποιώντας το πραγματικό σας e-mail και να επιλέξετε τον «κωδικό
πρόσβασης» της αρεσκείας σας (προσοχή να αποτελείται τουλάχιστον από 5 ψηφία).

Οι επιβεβαιώσεις των παραγγελιών σας ή οτιδήποτε πρέπει να σας επικοινωνηθεί
σχετικά με το fabrick.gr e-shop, αποστέλλεται κατ’ ευθείαν στο e-mail σας.
Παροχή Υπηρεσιών και ευθύνη της εταιρείας.

Η fabrick.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές ή
χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν
διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας, ή «ανθρώπινα λάθη» κατά την ενημέρωση των
τιμών ή των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε
οτιδήποτε μη συμβατό με τις συνθήκες της αγοράς , παρακαλούμε επικοινωνήστε στο
τηλ 22943 04292 ή αποστείλετε e-mail στο info@fabrick.gr.

Αγορές προϊόντων
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να βρείτε όλη τη συλλογή της εκάστοτε
σαιζόν των προϊόντων fabrick.gr.
Αναζητήστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω του μηχανισμού αναζήτησης που
θα βρείτε στη σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για να διευκολύνουμε τις
αγορές σας έχουμε ορίσει διάφορους τρόπους αναζήτησης, ανά χρώμα, ηλικία ή
μέγεθος, οι οποίοι επεξηγούνται αναλυτικά στην αντίστοιχη σελίδα.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ή θέλετε να σιγουρευτείτε για το μέγεθος του
ενδύματος ή του αξεσουάρ που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες
χρήσεως που αναγράφονται. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι φόρμα και τα
χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του.
Ενδέχεται το ένδυμα που έχετε παραγγείλει στο σωστό νούμερο να μην εφαρμόζει
καλά στο σώμα λόγω φαρδιάς ή στενής φόρμας. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε να
επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον όρο

«Επιστροφές», του παρόντος.
Όταν φτάσετε στη τελική σας επιλογή επιλέξτε «προσθήκη στο καλάθι» και το προϊόν
θα μπει στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών σας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε έχετε
τις παρακάτω δυνατότητες:
Να προχωρήσετε στην πληρωμή της παραγγελίας σας
Να συνεχίσετε τις αγορές σας
Να αποθηκεύσετε το προϊόν της επιλογής σας για μελλοντική αγορά, με την
επιφύλαξη της διαθεσιμότητάς του εκείνη τη χρονική στιγμή.
Ολοκλήρωση παραγγελίας

Η επιλογή «Πληρωμή» σας οδηγεί στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, όπου σας
ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να γίνει η χρέωση της
πιστωτικής σας κάρτας.
Με το που ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα
(παράδειγμα): «Ευχαριστούμε που επιλέξατε το fabrick.gr e-shop για τις αγορές.. O
αριθμός παραγγελίας σας είναι …. Επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της
παραγγελίας σας έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.»
Παράδοση προϊόντων
Οι Αποστολές των αγορών μέσω του fabrick.gr e-shop εκτελούνται από τα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή και
αποστέλλονται μέσω courier στη διεύθυνση του πελάτη. Η ημέρα αποστολής της δικής
σας παραγγελίας εξαρτάται από την
μέρα και την ώρα που θα την καταχωρήσετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.
22943 04292 για να σας ενημερώνουν για την κατάσταση αποστολής της παραγγελίας
σας.

Οι ανωτέρω όροι παράδοσης σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να
επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

Έξοδα αποστολής
Για παραγγελίες ύψους 50 € και άνω τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν και δεν
επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για παραγγελίες χαμηλότερου ύψους, τα έξοδα αποστολής είναι της τάξεως των 6€.
Το fabrick.gr e-shop υποστηρίζει αποστολές και σε χώρες εκτός Ελλάδος. Σε περίπτωση
που ενδιαφέρεστε για αγορές εκτός Ελλάδος, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τηλ:
+3022943 04292. Για αγορές εκτός Ελλάδος τα έξοδα αποστολής είναι της τάξεως
των 12 ευρώ.

Επιστροφές προϊόντων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την
αντικατάσταση τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Στη περίπτωση που έχετε επιλέξει λάθος μέγεθος προϊόντος ή που επιθυμείτε να
αλλάξετε το μοντέλο της αρχικής σας επιλογής
2. Στη περίπτωση κατά την οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του fabrick.gr e-shop
σας τιμολογήθηκαν ή απεστάλησαν λανθασμένα προϊόντα
3. Στη περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικά προϊόντα
Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε
αγοράσει εντός 15 ημερών από την ημέρα παράδοσής τους. Τα προϊόντα πρέπει να
συνοδεύονται απαραιτήτως με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και να επιστρέφονται
αφόρετα, σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι στην
ίδια κατάσταση με εκείνη που παρελήφθησαν. Στη περίπτωση που τα προϊόντα
συνοδεύονται από υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης, το υλικό
αυτό πρέπει να επιστρέφεται άθικτο και σε άριστη κατάσταση.
Το fabrick.gr e-shop δεν θα αποδέχεται επιστρεφόμενα προϊόντα που δεν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις.
Για να αλλάξετε προϊόντα που έχετε αγοράσει θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας για να σας βοηθήσουν σε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες (αλλαγή προϊόντος με άλλα διαθέσιμα προϊόντα, χρέωση/πίστωση
πιστωτικών καρτών κλπ.). Οι αλλαγές μπορούν να γίνονται και μέσω του ηλεκτρονικού
μας καταστήματος.
Ακύρωση παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της
παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται στο κάτω
μέρος της οθόνης και η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.
2. Μετά την ολοκλήρωση και την καταχώρηση της παραγγελίας σας: Σε περίπτωση
που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την
καταχώρησή της στο κατάστημα και την πληρωμή της, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.
Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών της
υποχρεώσεων που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα,
στο μέτρο κατά το οποίο αυτή η αδυναμία οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν
λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι θεομηνίες, σεισμοί,
πλημμύρες, διακοπή δικτύων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.), δολιοφθορές (σαμποτάζ), εισβολείς
στο διαδίκτυο (hackers), πόλεμοι, νόμιμες απεργίες και άλλα παρόμοιας φύσεως
περιστατικά.

Λήξη
Οι παρόντες όροι διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την λήξη του συμφωνητικού με
πρωτοβουλία οποιωνδήποτε των μερών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα περιλαμβανόμενα στους Όρους Χρήσης της
ιστοσελίδας και στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.